EEN NIEUW WEB PROJECT?

STAAT ER EEN INTERESSANT PROJECT OP STAPEL?
KAN IK JE DAAR BIJ HELPEN?

team meeting 2

JULLIE ZIJN IN DE WOLKEN

Het fantastisch idee is al gevonden maar alvorens dat in een business om te zetten doe je waarschijnlijk eerst een degelijk marktonderzoek, begint dan een haalbaar plan uit te werken om het budget zo efficient mogelijk te gaan gebruiken.

ER WORDT DAN OOK AAN EEN WEBSITE GEDACHT

Om het project te ondersteunen, wil je op een website kunnen rekenen waar bezoekers precies kunnen zien wat er zich afspeelt en waar men zich bijvoorbeeld ook kan inschrijven om op de hoogte te blijven van o.a. nieuwe diensten, producten of aanbiedingen. Maar om die nieuwe sneeuwbal aan het rollen te krijgen, zeker wanneer er in het begin nog geen belangrijke adressen lijst bestaat, kunnen ook andere methodes ingezet worden, zoals sociale media,  een blog, flyers of zelfs advertenties.

EEN WEBSITE, NOG STEEDS ACTUEEL

Geen twijfel, het opzetten van een website is heden ten dage nog steeds een must voor bedrijven, associaties of clubs. Je hoort wel eens dat sociale media die rol volledig overgenomen zouden hebben, maar volgens mij zijn zij eerder geschikt als aanvulling. Op je eigen website ben jij de baas, in tegenstelling tot sociale media.

VRAGENLIJSTEN OP DEZE SITE OM JOUW WENS DUIDELIJK TE MAKEN

De vragenlijsten op deze website kunnen mij een eerste indruk geven van wat je wil bereiken en aan de hand ervan kan ik aanvullende vragen stellen alvorens over te gaan tot een kostenraming en een stappenplan. Wanneer een akkoord bereikt wordt, zal een aanbetaling gevraagd worden.

Tijdens de constructie van de website kan regelmatig toegang gegeven worden om de vorderingen te kunnen volgen.